• slideshow1
  • slideshow2
  • slideshow3
  • slideshow4
  • slideshow5
  • slideshow6
  • slideshow7

Home

Leerlingenraad

 

Affiche

Als school willen we de leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren.

Ons doel is dat de leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar een mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren en leren wat realistisch en haalbaar is.
Zo kunnen de kinderen ook problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen (van de beide afdelingen) verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken.

Het sleutelwoord van de ‘leerlingenraad’ is participatie (= deelnemen, meedoen).

Onze leerlingenraad wordt vertegenwoordigd door 2 leerlingen uit de 4de, 5de en 6de klas van De Ark.

Die 6 leerlingen worden per schooljaar verkozen door alle leerlingen vanaf het 3de leerjaar. De leerlingenraad komt 5 keer samen per schooljaar, buiten de klasuren en vergadert in aanwezigheid van de zorgcoördinator, een leerkracht en de directeur.

  Leerlingenraad