• slideshow1
 • slideshow2
 • slideshow3
 • slideshow4
 • slideshow5
 • slideshow6
 • slideshow7

Home

Oriëntatie naar secundair onderwijs

Schoolkeuze1

De overgang van de lagere school naar de secundaire school is voor vele kinderen een grote stap.
Ook voor ouders is de juiste keuze maken van studierichtingen voor zoon of dochter niet altijd zo vanzelfsprekend.
Vandaar dat we vanuit onze lagere school heel wat info willen geven aan kinderen en ouders naar studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Dit doen we door o.m. volgende initiatieven te organiseren:

 • In de klas werken de kinderen met het boekje: 'Op stap naar het secundair onderwijs'.
 • In het 1ste trimester organiseert het CLB een infoavond omtrent de verschillende studierichtingen.
 • Met de ouders wordt een brief meegegeven waarin zowel het kind als de ouders hun voorkeur naar studierichting kunnen uiten. Schoolintern worden deze gegevens naast de bevindingen van de leerkracht gelegd en uitvoerig met het zorgteam besproken.
 • In de loop van de maand maart houden we op school een overleg met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de directeur en het CLB. Er wordt voor elk kind een 'studieadvies' uitgesproken. Dit advies houdt rekening met de meeste kans op slagen over de hele periode in het secundair onderwijs.
 • Het advies wordt op een oudercontact met de ouders uitvoerig besproken. Tijdens dit oudercontact komt ook de 'BaSO-fiche' aan bod (overgang basis-secundair onderwijs).
 • We moedigen de kinderen en de ouders aan om deel te nemen aan de opendeurdagen van de secundaire scholen.

Door het volgen van zo'n traject hopen we dat er voldoende mogelijkheden worden aangeboden om de kinderen te laten groeien naar een juiste studiekeuze.

Schoolkeuze2