Onze laatste dag...

Ons feestje 'De Bonte Ronde' van gisterenavond was een meevaller. Er waren allerlei toneeltjes en dansjes. Het werd een voorsmaakje op het Italiaans festijn van 14 oktober. 
In de voormiddag mochten we opnieuw genieten van enkele sporten. 
Ons middagmaal... alweer heel lekker: Potage, Hachis Parmentier, Tomates, Pain et assortiment de desserts
Vooraleer we met de autocar naar huis vertrokken, vergaten we natuurlijk niet de mensen van het centrum ADEPS te bedanken voor hun inzet en hun vriendelijkheid. Wij willen toch nog eens de Vriendenkring bedanken voor het betalen van de heen- en terugreis. Heel fijn dat we altijd op jullie kunnen rekenen. Doe zo voort Vriendenkring!
Nog een woordje van dank aan alle ouders omdat jullie kinderen op bosklassen mochten gaan. Bedankt meester Joeri, juffrouw Tina en juffrouw Eva voor jullie inzet tijdens de geslaagde bosweek. Bedankt bosklassers, jullie waren een prima groep. 
Directeur Jan.