Diversiteit, differentiatie en pluswerking

We willen de kinderen een sterk gevoel van zelfwaarde geven, door ze te laten ervaren dat zijzelf en de anderen ieder op hun manier knap Zorg sterren laten schitteren correct en waardevol zijn. Hierbij willen we ‘iedere ster laten schitteren’. Zo leren kinderen omgaan met diversiteit. Sommige kinderen hebben nood aan meer inoefentijd, hernemen van leerstof, een andere aanpak ... anderen hebben honger naar meer … Omdat kinderen zo verschillend zijn en elk kind op zijn ritme ontwikkelt maken we ruimte voor differentiatie. De klasleerkracht organiseert dit, indien nodig samen met het zorgteam.

(Hoog)begaafdheid

Meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen worden tijdig opgespoord. We hebben daarvoor een stappenplan (het SIDI3-protocol).
Via observaties en testen gaan we na wat het (hoog)begaafde kind nodig heeft.
Deze kinderen worden in de PLUSwerking opgenomen.
Ze gaan soms wat vlugger door de leerstof zodat er tijd is voor andere opdrachten met uitdaging op hun niveau.
Omdat elk kind uniek is kijken we ook hier naar de specifieke noden van elk kind.

Zorg hoogbegaafdheid               Zorg begaafdheid