Kindvolgsysteem

In de kleuterklassen wordt de ontwikkeling van het kind opgevolgd aan de hand van dagelijkse observaties. Daarbij gebruiken we het volgsysteem van Marc Boone als inspiratie.
Op vaste momenten doen we genormeerde testen: taal, wiskunde, schoolrijpheid.
De resultaten worden besproken in het zorgteam en naast de dagelijkse observaties van de leerkrachten gelegd.
In Zorgkompas wordt alles geregistreerd en bijgehouden. Zorg KindvolgsysteemOp die manier kunnen we de kleuters goed opvolgen en passende hulp bieden waar nodig.

In de lagere school worden de leerlingen opgevolgd aan de hand van observaties, toetsen, grotere proefwerken … We gebruiken daarnaast de genormeerde toetsen.
Ook deze gegevens worden verzameld in het volgsysteem van Zorgkompas. De bedoeling is over de nodige informatie te beschikken om goed te kunnen handelen.