Leren leren

In de basisschool oefenen de kinderen een aantal attitudes en vaardigheden die nodig zijn om tot ‘efficiënt leren’ te komen.
Vanaf de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar gebeurt dit stapsgewijs in een doorlopende lijn.
De kleuters worden op sleeptouw genomen door Winny the Pooh en leren met hem reeds een aantal vaardigheden en attitudes zoals: luisteren naar elkaar, stil zitten, nauwkeurig werken, stoppen, ….

zorg-Winnie the Pooh
 

Vanaf het eerste leerjaar leren de Beertjes van  Meichenbaum de kinderen om gestructureerd, doel- en planmatig te werken.

zorg-Beren van Meichenbaum


Maar leren is meer dan dat!
Ook leren studeren, in orde zijn met je werk, een agenda leren gebruiken, zelfvertrouwen hebben in je kunnen ... zijn vaardigheden en attitudes waar we samen met de kinderen aan werken.

zorg-leerladders