Pestbeleid: ‘Samen sterker’

Slachtoffers van pesten hebben het in de school erg moeilijk. Angst, verdriet en eenzaamheid zijn voor hen dagelijks terugkerende gevoelens.
Als ouder wil je dat jouw kind dit nooit overkomt. Toch is het evenmin een pretje als je hoort dat je kind zelf een pestkop is.
Ook kinderen die als ‘toeschouwers’ worden beschouwd kunnen onder pesten lijden.
Zowel leerkrachten, ouders als kinderen zijn medeverantwoordelijk opdat het welbevinden van ieder kind optimaal blijft. Daarom is het belangrijk binnen onze school het pesten een halt toe te roepen.  
Na een aantal nascholingen rond sociale vorming, omgaan met agressie, zijn we gekomen tot het opstellen van een actieplan tegen pesten. Het is een regelgevend systeem dat:

  • duidelijk omschrijft wat  we verstaan onder pesten;
  • expliciet aanduidt dat we pesten niet tolereren en hoe we aan preventie doen;
  • alle betrokkenen wil sensibiliseren door bewustmaking van de gevolgen van pestgedrag;
  • beschrijft hoe het pestprobleem kan aangepakt worden;
  • de rol van iedere betrokkene kadert.

De methode ‘No Blame’ wordt op onze school toegepast indien wenselijk.

 zorg-pesten