Rapporteren en het rapport in Zorgkompas

We evalueren de totale ontwikkeling van het kind: hoofd – hart – handen.

Vaardigheden en attitudes worden op een gepaste wijze gerapporteerd. zorg-zorgkompas
Het kind krijgt hierbij kansen tot zelfevaluatie zodat het zicht heeft op de eigen vorderingen.
Het rapport wil motiverend en stimulerend zijn, maar brengt toch op een correcte wijze de evolutie van het kind in kaart.
Ook onze commentaren bij elke beoordelingsvorm is zo positief en stimulerend mogelijk. Tekorten worden verwoord als te oefenen vaardigheden.

Rubriek voor ouders en kinderen:
We willen niet over het hoofd van het kind heen communiceren. Het rapport is een instrument waarin de leerkracht, het kind en de ouders communiceren over talenten, werkpunten, … en  de evolutie ervan.

Het rapport staat niet op zich maar maakt deel uit van het volgsysteem in Zorgkompas.
Op die manier worden nog meer gegevens centraal bewaard en aan elkaar gekoppeld. Dit alles om de evolutie van het kind optimaal te kunnen volgen.