Sociale vaardigheden en Axenroos

Kinderen gaan op verschillende Zorg Axenroos1 manieren met elkaar om. Ze spelen, praten, lachen, zingen, dansen, zoeken contact, werken samen, maken ruzie, Maar ze krijgen in hun groei naar volwassenheid regelmatig te kampen met
relatieproblemen. Het omgaan met ouders, leerkrachten, vrienden, … verloopt soms moeilijk.

Op school leren kinderen lezen, schrijven, rekenen, redeneren. Ze hebben echter heel
wat meer nodig om hun weg te vinden, op school of later. Ze moeten zichzelf in relatie met anderen leren kennen, durven praten in alle omstandigheden, kunnen omgaan met anderen, voor zichzelf en anderen durven opkomen, samenwerken, … sociaal vaardig zijn!
Wij kiezen onder meer voor de Axenroos om te werken rond sociale vaardigheden. Axenroos geeft kinderen en opvoeders een gezamenlijke taal als het gaat over gevoelens, relaties…

 


Havik
Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt of onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er niet voor terug onrechtvaardigheden aan te vechten. Het stelt kritische vragen om te toetsen of er in datgene wat aangeboden wordt geen onjuistheden of fouten te ontdekken zijn.

Steenbok
Een kind dat zich gedraagt als een steenbok, kan zijn terrein afbakenen. Het kan weerstaan aan de eisen van anderen. Het zal hulp weigeren voor taken die het zelf aankan. Het laat zich de 'goederen' die het niet wil aannemen in geen geval opdringen.

Uil
Een kind dat zich gedraagt als een uil, wenst soms eens alleen te zijn, het blijft op afstand. Het kan informatie voor zich houden. Het wil niet altijd hulp bieden, wil niet overal aanwezig zijn.

Schildpad
Een kind dat zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt, weet niet wat te doen. Het durft hier ook voor uitkomen. Het durft toe te geven dat het bang en moe is en dat het iets niet kan of iets fout gedaan heeft.

Pauw
Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om mee te spelen. Het kan uitspreken waar het goed en minder goed in is, wat zijn kwaliteiten en tekortkomingen zijn. Het kan eigen ervaringen, gevoelens, meningen meedelen aan anderen.

Wasbeer
Een kind dat zich gedraagt als een wasbeer, geeft aandacht aan de anderen, luistert naar wat de ander te vertellen heeft, uit zijn waardering, nodigt anderen uit om mee te spelen.

Leeuw
Een kind dat zich gedraagt als een leeuw, kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft informatie aan anderen, doet voorstellen, geeft advies.

Kameel
Een kind dat zich gedraagt als een kameel, voert een gegeven opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad.

Bever
Een kind dat zich gedraagt als een bever, staat klaar om te helpen, om op te ruimen, om een ander een plezier te doen. Het deelt snoepjes en/of andere bezittingen met de anderen.

Poes
Een kind dat zich gedraagt als een poes, kan om hulp vragen, kan genieten als anderen hulp aanbieden. Het is dankbaar voor wat het aangeboden krijgt (snoepjes, cadeautjes, een helpende hand …).