Zorgkompas en handelingsgericht (samen)werken

Zorgkompas is een softwarepakket dat ons helpt om vanuit allerlei screenings: kindvolgsysteem, rapport, observaties … planmatig te handelen in een positieve sfeer, gekenmerkt door openheid en overleg.

De principes van handelingsgericht werken zijn het uitgangspunt.
De onderwijsbehoefte of opvoedingsbehoefte van het kind staat hier centraal.

We overleggen in een open en positieve sfeer.
We onderzoeken om te begrijpen en daarop aansluitend doelgericht te kunnen handelen.
We kijken wat iedere partij: het kind, de ouders, de leerkracht ... nodig heeft .

Zorg placemat