Opvang en studie

  • Voor- en naschoolse opvang

’s Morgens vanaf 07.15 uur, ’s avonds tot 18.30 uur. De opvang gebeurt in de schoolgebouwen van beide afdelingen.

 

  • Opvang over de middag

De kinderen kunnen over de middag op school eten. (Boterhammen van thuis of een warm middagmaal van de school.) Nadien spelen ze onder toezicht op de speelplaats.

 

  • Avondstudie

Voor de kinderen van de lagere school vanaf het 2de leerjaar is er iedere dag, behalve op woensdag, vrijblijvend avondstudie. De kinderen kunnen er onder toezicht van 16.15 uur tot 17.00 uur (uitgezonderd vrijdag van 15.15 uur tot 16.00 uur) hun huiswerk maken en hun lessen leren.

Klas Duur Uitleg
1ste - Geen studie
2de 30 minuten Keuze per trimester. Vanaf 16.15 tot 16.45 uur (Vrijdag 15.15 tot 15.45 uur)
3de en 4de 30 minuten Vanaf 16.15 tot 16.45 uur (Vrijdag 15.15 tot 15.45 uur)
5de en 6de  45 minuten Vanaf 16.15 tot 17.00 uur (Vrijdag 15.15 tot 16.00 uur)

 

  • 'De kleine Ark' en 'De Droomkajuit'

‘De kleine Ark’ en ‘De Droomkajuit’ zijn twee initiatieven in samenwerking met de ‘Dienst voor Onthaalouders’.

‘De kleine Ark’, gelegen in het schoolgebouw van ‘De Ark’ (Bliecklaan), is een initiatief met twee samenwerkende onthaalouders met als doel kinderen van 0 tot 3 jaar op te vangen tijdens de werkuren van de ouders.  

‘De Droomkajuit’, gelegen in het schoolgebouw van ‘De Ark’ (Helvetiastraat), is een initiatief voor instappers (peuters) die na de middag nog slapen. Zo kan de overgang van dagopvang naar een voltijdse schooldag vlotter verlopen.

Meer info kan verkregen worden via de website https://www.koksijde.be/dvo.